23. lis 2012.

Narodni muzej na izložbi "Konstantin 313" u Milanu

BEOGRAD - Narodni muzej u Beogradu učestvovaće na izložbi "Konstantin 313", koja će biti održana u Milanu od 25. oktobra ove do 17. marta iduće godine.


U Palati Reale na postavci o rimskom caru Konstantinu biće izloženanajreprezentativnija dela iz brojnih svetskih muzeja, a među njima 11 eksponata iz Srbije, najavio je danas Narodni muzej.

Zahvaljujući odabranim predmetima posetioci će biti u prilici da sagledaju doba poznog Rimskog carstva i sagledaju izuzetnost ličnosti zaslužnih za donošenje Edikta tolerancije.

U Milanu, jednom od glavnih gradova Rimskog carstva, dva augusta - Licinije i Konstantin 313. godine donela su edikt od izuzetne važnosti, obezbeđujući slobodu praktikovanja bilo koje religijske prakse. Verski progoni su tada okončani, a nova era mudrosti i tolerancije započeta.

Izložba je podeljena u šest segmenata od kojih svaki na svoj način pripoveda o dubokoj transformaciji Rimskog carstva, a poseban akcenat autori su stavili na ulogu vojske, dvora, crkve. Veoma interesantan i važan segment izložbe posvećen je carici Heleni, harizmatičnoj majci cara Konstantina.

Kako priču o caru Konstantinu gotovo ne bi bilo moguće ispričati bez pomoći eksponata koji se čuvaju u zbirkama Narodnog muzeja u Beogradu, posetioci izložbe "Konstantin 313" imaće mogućnost da vide 11 predmeta iz Narodnog muzeja.

Među izloženim predmetima izdvajaju se portret Konstantina Velikog, Beogradska kameja, Licinijev tanjir, pektoral iz Ritopeka, kao i nekolicina izuzetnih numizmata.

Sveobuhvatan izbor veličanstvenih i istorijski značajnih umetničkih dela oživljava fascinantnu istoriju i umetnost Rimske epohe.

Upoznajući pažljivo odabrane predmete otkrivene u različitim delovima carstva, posetioci izložbe, koja predstavlja uvod u obeležavanje 1700 godina od proglašenja Milanskog edikta, saznati više o izuzetnosti, veri društvenim prilikama i dobu velikih političkih i kulturnih inovacija, ističu u Narodnom muzeju.

- TANJUG

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2014. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.