1. stu 2012.

SANU izabrao nove akademike

BEOGRAD - U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je održana Izborna skupština na kojoj su tajnim glasanjem izabrana 22 redovna člana, 13 dopisnih članova i 7 inostranih članova.

U Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke za redovne članove izabrani su Milan Damnjanović i Gradimir Milovanović, za dopisne Branislav Jelenković, Vladica Cvetković i Miodrag Mateljević a za inostranog fizičar Foro Laslo.

U Odeljenje hemijskih i bioloških nauka za redovne članove izabrani su Vladimir Stevanović i Bogdan Šolaja, za dopisne Radmila Petanović i Radomir Saičić
za inostranog Gordana Vunjak Novaković, tehnologija i biomedicinski inženjering.

U Odeljenje tehničkih nauka za redovne članove izabrani su Zoran Đurić, Ninoslav Stojadinović i Zoran Popović, za dopisne Velimir Radmilović a za inostranog Vasiljevič Kozlov Valerij, mehanika.

U Odeljenje medicinskih nauka za redovne članove izabrani su Nebojša Lalić, Vojislav Leković, Peško Predrag i Vladisav Stefanović, za dopisne Petar Seferović, Zoran Krivokapić i Milorad Mitković a za inostranog Mihail Veniaminovič Ugrumov, fiziologija.

U Odeljenje jezika i književnosti za redovne članove izabrani su Nada Milošević Đorđević, Predrag Piper, Aleksandar Loma i Milorad Radovanović, za dopisne Goran Petrović i Banjai Janoš a za inostranog Handke Peter, književnik.

U Odeljenje društvenih nauka za redovne članove izabran je Danilo Basta.

U Odeljenje istorijskih nauka za redovne članove izabrani su Dragoljub Živojinović i Mirjana Živojinović, za dopisne Ljubodrag Dimić a za inostranog Arkađevič Turilov Anatolij, istorija.

U Odeljenje likovne i muzičke umetnosti za redovne članove izabrani su Isidora Žebeljan, Branislav Mitrović, Todor Stevanović i Ivan Jevtić, za dopisne Petar Omčikus, za inostranog Ivan Štraus, arhitektura.

U saopštenju SANU upućene su čestitke novoprimljenim članovima sa željom da svojim radom doprinesu napretku nauke i umetnosti u Srbiji a kandidatima koji ovom prilikom nisu primljeni, SANU je poželeo uspešan rad i nove rezultate do sledećih izbora.


-TANJUG

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2014. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.